24/01/22  Tin của trường  79
Trao quà "Cây mùa xuân"
 20/10/21  Tin của trường  102
Kỳthi Olympic Toán họctrực tuyếnquốc tếBricsmath.comlàkỳthiOlympic Toán họctrực tuyến quốc tếdành cho học sinh từlớp 1đến lớp 12dựatrên nền tảng giáo dục trực tuyến của Uchi.ru. Năm 2020, Viện Khoa học Giáo dụcViệt Namphối hợp tổchức, thu húthơn 100 000lượt thísinh tham gia. Năm 2021, dựkiến học ...
 25/04/16  Tin của trường  439
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu.